Vik kyrkjelege Fellesråd


Her finn du innkalling og referat frå møta i Vik kyrkjelege fellesråd og informasjon om og  vedtekter for dei 7 gravplassane i sokna i Vik.