Helsing frå kyrkja


Dei fem kyrkjelydane i Vik har gått saman for å gje ut "Helsing frå kyrkja".

Vi har som mål å gje ut 3 - 4 nr. av bladet for året. 

I 2020 vart ikkje påskebladet utgjeve grunna Korona. Vi tek gjerne mot innspel om bladet vårt.