Kyrkjestova


"Stiftinga kyrkjelydshus i Vik" v/ styret  er ansvarleg for kyrkjelydshuset vårt "Kyrkjestova".

Leiar i  styret er Olav Martin Hove.

Huset vart innvigd i mars 1996 og ligg rett sør for Vik kyrkje, med felles parkeringsplass.

Vi har mange faste aktivitetar i kyrkjelyden. Det er elles høve til å leige Kyrkjestova til ymse arrangement. Ta kontakt med dagleg leiar Inger Anne Opheim Tryti  ( tlf 482 40 316) for informasjon og eventuell avtale om leige.