Feios sokn


Feios sokn ligg ca 2 mil frå Vik sentrum. Kyrkja ligg fint ved hovudvegen og Sognefjorden.

Her finn du info om kyrkja og soknerådet med innkallingar og møtereferat.

Aktivitetar for kyrkjelydane i Vik finn du under "Born og unge", "Vaksne og diakoni" og "Kalendar".