Arnafjord sokn


Arnafjord sokn ligg vest for hovudsoknet Vik. Arnafjord har 3 bygdelag; Framfjord, Indrefjord og Nese ( Arnafjord).

Kyrkja ligg i bakken ovanfor Ungdomshuset og kaia på Nese, ca. 27 km frå Vik sentrum. 

Her finn du info om kyrkja, soknerådet med innkallingar og møtereferat.

Aktivitetar for kyrkjelydane i Vik finn du under  "Born og unge", "Vaksne og diakoni" og "Kalendar".