Sokna i Vik


Vik kyrkjelege Fellesråd har 5 sokn . 

I tillegg til soknekyrkjene er det i Vik sokn to middelalderkyrkjer som Fortidsminneforeningen no eig; Hopperstad stavkyrkje og Hove steinkyrkje.

Nedanfor kan du klikke deg inn på kvart sokn og få info om  kyrkjene, sokneråda/ innkalling/referat.

For aktivitetar , sjå øverst på denne sida.