Vik sokn


Vik er hovudsoknet med 3 kyrkjer.  Vik kyrkje ligg på bakketoppen ovanfor Helsetun, Vik bygde- og sjukeheim og Flatbygdi skule. I Bjørgvin Kalvskinn kring 1340 er det nemnt tre kyrkjer i Vik ;Hopperstad ( ligg vest for Vik kyrkje) , Hove ( søraust ) og Tenold ( aust). Tenold var anneks under Hopperstad. Tenold stavkyrkje vart øydelagd av ras - truleg på 1400-talet.

Her finn du info om dei tre kyrkjene og sokneråd med innkallingar og møtereferat.

Aktivitetar i kyrkjelydane i Vik, finn du under " Born og unge", "Vaksne og diakoni" og "Kalendar".