Vangsnes sokn


Vangsnes sokn ligg ca 1 mil frå Vik sentrum. Vangsnes er ferjestaden i Vik. 

Frå kaia kan du sjå opp mot "Fridtjov den  frøkne". Litt lenger oppe ligg Vangsnes kyrkje med utsikt over Sognefjorden i fleire retningar.

Her finn du info om kyrkja og soknerådet med innkallingar og møtereferat.

Aktivitetar for kyrkjelydane i Vik finn du under " Borna og unge", "Vaksne og diakoni" og "Kalendar".