Info til innbyggarane i høve Korona - Gudsteneste, dåp, nattverd, vigsel, gravferd


  Vi er no godt i gang med gudstenester og andre kyrkjelege tenester i kyrkjene våre.                                      Frå 15.juni har regjeringa opna for 200 deltakarar, men i praksis er det diverre ikkje plass til så mange i kyrkjene våre når vi skal halde minst 1 meter avstand mellom enkeltpersonar/husstand.    

Les mer

 

Menigheten

Info til innbyggarane i høve Korona - Gudsteneste, dåp, nattverd, vigsel, gravferd


  Vi er no godt i gang med gudstenester og andre kyrkjelege tenester i kyrkjene våre.                                      Frå 15.juni har regjeringa opna for 200 deltakarar, men i praksis er det diverre ikkje plass til så mange i kyrkjene våre når vi skal halde minst 1 meter avstand mellom enkeltpersonar/husstand.    

Les mer

 

Ny kyrkjemusikar i Vik


 Dora David  kyrkjemusikar i Vik     .

Les mer

 

Menigheten

Ny kyrkjemusikar i Vik


 Dora David  kyrkjemusikar i Vik     .

Les mer

 

KYRKJEKONTORET OPE IGJEN


VIK KYRKJEKONTOR ER OPE IGJEN FRÅ 3.JUNI

Les mer

 

Menigheten

KYRKJEKONTORET OPE IGJEN


VIK KYRKJEKONTOR ER OPE IGJEN FRÅ 3.JUNI

Les mer

 
 

FASTEAKSJONEN I VIK 2020

Les mer