Lysmesse Feios


Les mer

 

Menigheten

Lysmesse Feios


Les mer

 

Stille Natt Med Bach


Les mer

 

Menigheten

Stille Natt Med Bach


Les mer

 

17.nov. Konsertar AVLYST


Les mer

 

Menigheten

17.nov. Konsertar AVLYST


Les mer

 
 

Info til innbyggarane i høve Korona - Gudsteneste, dåp, nattverd, vigsel, gravferd

  Vi er no godt i gang med gudstenester og andre kyrkjelege tenester i kyrkjene våre.                                      Frå 15.juni...

Les mer

 

Dora David - ny kyrkjemusikar i Vik

    .

Les mer

 

KYRKJEKONTORET OPE IGJEN

VIK KYRKJEKONTOR ER OPE IGJEN FRÅ 3.JUNI

Les mer

 

FASTEAKSJONEN I VIK 2020

Les mer