LEDIG STILLING SOM KYRKJELYDSARBEIDAR


     Den Norske kyrkje  - Vik Kyrkjelege fellesråd Ledig stilling Kyrkjelydsarbeidar Trivest du med å jobbe med barn og ungdom? Vil du arbeide i eit oversiktleg miljø kor engasjement, tru og omtanke står sentralt? Likar du varierte oppgåver...

Les meir
 

LEDIG STILLING SOM KYRKJELYDSARBEIDAR


     Den Norske kyrkje  - Vik Kyrkjelege fellesråd Ledig stilling Kyrkjelydsarbeidar Trivest du med å jobbe med barn og ungdom? Vil du arbeide i eit oversiktleg miljø kor engasjement, tru og omtanke står sentralt? Likar du varierte oppgåver...

Les meir

Møte mellom DnK og andre trus- og livssynssamfunn


Kyrkjeleg fellesråd i Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal inviterer representantar frå andre trus- og livssynssamfunn som har verksemd i desse kommunane til felles møte vedkomande gravferdsforvaltninga onsdag 1. mars kl. 17.30 på Stedjetunet ...

Les meir
 

Møte mellom DnK og andre trus- og livssynssamfunn


Kyrkjeleg fellesråd i Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal inviterer representantar frå andre trus- og livssynssamfunn som har verksemd i desse kommunane til felles møte vedkomande gravferdsforvaltninga onsdag 1. mars kl. 17.30 på Stedjetunet ...

Les meir

Val av sokneråd - informasjon og fristar for nominasjonsarbeidet


    Kyrkjevalet finn stad 11. september 2023, med digital og fysisk førehandsstemming frå 10. august. Val av leke medlemmer av bispedømeråd og Kyrkjemøtet finn stad samtidig med soknerådsvalet. Det skal veljast nye sokneråd i alle sokna i Vik ko...

Les meir
 

Val av sokneråd - informasjon og fristar for nominasjonsarbeidet


    Kyrkjevalet finn stad 11. september 2023, med digital og fysisk førehandsstemming frå 10. august. Val av leke medlemmer av bispedømeråd og Kyrkjemøtet finn stad samtidig med soknerådsvalet. Det skal veljast nye sokneråd i alle sokna i Vik ko...

Les meir

Gje livsviktig nødhjelp til dei jordskjelvramma i Syria

Våre kollegaer i Syria melder om enorme øydeleggingar og behov for hjelp etter jordskjelvet. Millionar av menneske er ramma. Vi er all...

Les meir

KVARDAGSSKULEN I VIK

KVARDAGSSKULEN I VIK  startar opp igjen 6.febr. kl.17.30  i Kyrkjestova. Velkomen!

Les meir

Formiddagstreff i Kyrkjestova

FORMIDDAGSTREFF I KYRKJESTOVA (for baby/småborn  m/ vaksen) Tysdag kl.10.30 - 13.00 Oppstart 2023 :  7.febr. Datoplan v...

Les meir

Forskrift om vedtekter for gravplassane i Vik kommune, Vestland

Les meir