TONAR OG ORD


TONAR OG ORD ARNAFJORD KYRKJE 7.OKT. KL.18.00 v/ Dora David og Karen Helene Bøhn Melhus.   Hjarteleg velkomen! Begrensa plassar i tråd med FHI sine retningslinjer.

Les mer

 

Menigheten

TONAR OG ORD


TONAR OG ORD ARNAFJORD KYRKJE 7.OKT. KL.18.00 v/ Dora David og Karen Helene Bøhn Melhus.   Hjarteleg velkomen! Begrensa plassar i tråd med FHI sine retningslinjer.

Les mer

 

Info til innbyggarane i høve Korona - Gudsteneste, dåp, nattverd, vigsel, gravferd


  Vi er no godt i gang med gudstenester og andre kyrkjelege tenester i kyrkjene våre.                                      Frå 15.juni har regjeringa opna for 200 deltakarar, men i praksis er det diverre ikkje plass til så mange i kyrkjene våre når vi skal halde minst 1 meter avstand mellom enkeltpersonar/husstand.    

Les mer

 

Menigheten

Info til innbyggarane i høve Korona - Gudsteneste, dåp, nattverd, vigsel, gravferd


  Vi er no godt i gang med gudstenester og andre kyrkjelege tenester i kyrkjene våre.                                      Frå 15.juni har regjeringa opna for 200 deltakarar, men i praksis er det diverre ikkje plass til så mange i kyrkjene våre når vi skal halde minst 1 meter avstand mellom enkeltpersonar/husstand.    

Les mer

 

Dora David - ny kyrkjemusikar i Vik


    .

Les mer

 

Menigheten

Dora David - ny kyrkjemusikar i Vik


    .

Les mer

 
 

KYRKJEKONTORET OPE IGJEN

VIK KYRKJEKONTOR ER OPE IGJEN FRÅ 3.JUNI

Les mer

 

FASTEAKSJONEN I VIK 2020

Les mer