Info til innbyggarane i høve Korona


Oppdatert 24.02.21.  ANTAL: MAKSIMAL ØVRE GRENSE 100 PÅ INNANDØRS ARRANGEMENT MED FASTE, TILVISTE PLASSAR. Ynskjer de dåp eller vigsel, kontakt prest. Vi kan ha gudsteneste og gravferder med inn til  100 deltakarar utanom medverkande på fast tilviste plassar  Kyrkjerommet sin størrelse og avstandsreglar set grenser for kor mange ein kan ha.         

Les mer

 

Menigheten

Info til innbyggarane i høve Korona


Oppdatert 24.02.21.  ANTAL: MAKSIMAL ØVRE GRENSE 100 PÅ INNANDØRS ARRANGEMENT MED FASTE, TILVISTE PLASSAR. Ynskjer de dåp eller vigsel, kontakt prest. Vi kan ha gudsteneste og gravferder med inn til  100 deltakarar utanom medverkande på fast tilviste plassar  Kyrkjerommet sin størrelse og avstandsreglar set grenser for kor mange ein kan ha.         

Les mer

 

Dora David - ny kyrkjemusikar i Vik


    .

Les mer

 

Menigheten

Dora David - ny kyrkjemusikar i Vik


    .

Les mer

 

FASTEAKSJONEN I VIK 2021


Les mer

 

Menigheten

FASTEAKSJONEN I VIK 2021


Les mer