Fresvik sokn


Fresvik sokn ligg ca 39 km frå Vik sentrum. Kyrkja ligg på bakketoppen ovanfor kaia.

Her kan du få info om kyrkja, soknerådet m/ innkallingar og møtereferat.

Aktivitetar for kyrkjelydane i Vik finn du under  "Born og unge" , " Vaksne og diakoni" og " Kalendar".