Ymse dokument


 

Her vil liggje dokument som har tilknyting til Fellesrådet.

Kyrkjegardsvedtektene er under utarbeiding. Inntil dei nye vedtektene er ferdighandsama, finn du dei gamle under lenkja nedanfor.

Kyrkjegardsvedtekter

Tilbake