Kyrkjestova


KYRKJESTOVA I VIK

 

Leiar for styret for " Stiftinga kyrkjelydshus i Vik"  er Olav Martin Hove. Styremedlemer elles er: Tove Sortevik Geithus, Per Olav Geithus, Siri Margrethe Finne og soknepresten.

På Kyrkjestova i Vik er det mange kyrkjelege aktivitetar.

Det er også høve til å leige huset. Kontakt dagleg leiar Inger Anne Opheim Tryti  482 40 316 for informasjon og avtale.Sjå bilete : Storesalen, Vetlesalen, Kjøkken, Møterom, Gang.

Vedtekter for Kyrkjestova

Tilbake