Fresvik kyrkje


 

FRESVIK KYRKJE 1881

Den gamle Fresvikkyrkja var i alle høve eldre enn Svaretdauden. Krusifikset* frå Fresvik frå 1235 er eit av dei mest kjende norske mellomalderkunstverka.

 I 1812 fekk folk i Fresvik kjøpa kyrkja. I 1860-åra kom det på tale å byggja ny kyrkje. I 1880 vart den gamle kyrkja riven, og i 1881 sto den nye klar.

Arkitekt: Henrik Nissen frå Christiania

Byggmeister: A.A.Åse

Altertavla

Motiv: Jesus på korset. Måla av C. Brun ( 1828- 1905) i 1881.

*Krusifikset står i Bergen Muuseum

Tilbake