FORMIDDAGSTREFF


Samling i Kyrkjestova for baby/småborn og foreldre/dagmamma  tydag  kl.10-13.

Frileik - samtale- songstund -  vafler og kaffi/te/saft.

Vi håper å kunne starte opp igjen i september.

 

Tilbake