Møte mellom DnK og andre trus- og livssynssamfunn


Kyrkjeleg fellesråd i Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal inviterer representantar frå andre trus- og livssynssamfunn som har verksemd i desse kommunane til felles møte vedkomande gravferdsforvaltninga onsdag 1. mars kl. 17.30 på Stedjetunet i Sogndal.
Påmelding innan 27. februar til post@sogndal.kyrkja.no.

Tilbake