Gje livsviktig nødhjelp til dei jordskjelvramma i Syria


Våre kollegaer i Syria melder om enorme øydeleggingar og behov for hjelp etter jordskjelvet.

Millionar av menneske er ramma. Vi er allereie i gang med nødhjelpsarbeidet.

Folk i nød skal ha hjelp!  Vipps til 24 26  KIRKENS NØDHJELP

Tilbake