TONAR OG ORD


TONAR OG ORD

ARNAFJORD KYRKJE 7.OKT. KL.18.00

v/ Dora David og Karen Helene Bøhn Melhus.

 

Hjarteleg velkomen!

Begrensa plassar i tråd med FHI sine retningslinjer.

 

Tilbake