Kyrkjeringen


Kyrkjeringen 

 

Kyrkjeringen møtest i Kyrkjestova som regel andre onsdag i månaden  kl.15.00 i vinterhalvåret.

Det er song, opplesing og samtale. Kaffipausen med det sosiale fellesskapet er viktig.

Datoplan for hausten 2020 vert kunngjort her når det er planlagt.

Nye medlemer er hjarteleg velkomne!

Kontakt: Sylvi Høihjelle Nummedal  tlf. 469 28 613

 

Tilbake