Kyrkjestova Misjonslag


Kyrkjestova Misjonslag støttar Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Normisjon

 

Denne misjonsforeninga er for både menn og kvinner.

Møta vert som regel haldne 3.torsdag i månaden kl.19.00 i vinterhalvåret.

Møtestad er Kyrkjestova.   Kyrkjestova Misjonslag er med og arrangerer Kyndelsmessebasaren til inntekt for Det Norske Misjonsselskap .

Datoplan vert kunngjort for hausten 2020, så snart det er oppsett.

Nye medlemer er hjarteleg velkomne!

Kontakt : Normisjon Tove Sortevik Geithus, tlf 908 09 113

               NMS  Inger Marit Hove  tlf. 915 27 569

 

Tilbake