Feios Ungdomsklubb


Feios Ungdomsklubb blir drive av Feios sokneråd.

 

Ungdomsklubben har aldersgrense 5. kl. og har samling på Feios skule 1 kveld i månaden.

Då kjem det som oftast besøk frå Sygna vidaregåande skule, som står for programmet.

Soknerådet stiller opp med matservering og er ansvarleg for lokalet.

Datoplan for hausten 2020 kjem her så snart det er oppsett.

Tilbake