VIK KVARDAGSSKULE


VIK KVARDAGSSKULE

Kyrkjestova kvar mandag kl.17.30- 18.15

Oppstart 17.okt. - datoplan vidare 31.10., 07.11, 14.11.,21.11., 28.11.

 

Det er Karen Sofie Tangstad og Tove Sortevik som er leiarar av Vik kvardagsskule.                            Kvardagsskulen vert driven som ein tradisjonell søndagsskule, men på ein kvardag. Anbefalt alder frå ca. 3 år ( har også vore babyar). Det er fint om ein vaksen eller eldre søsken fylgjer dei minste borna.

Eiga gruppe for born frå ca. 3.kl.

Samlingane er mandag kl.17.30-18.15. Oppstart etter haustferien på skulen - pause i desember og januar - vidare kvar mandag til påske.

Les meir

Tilbake