VIK KVARDAGSSKULE


VIK KVARDAGSSKULE

Kyrkjestova mandag kl.17.30- 18.15

 

Det er Karen Sofie Tangstad og Tove Sortevik som er leiarar av Vik kvardagsskule.                            Kvardagsskulen vert driven som ein tradisjonell søndagsskule, men på ein kvardag. Anbefalt alder frå ca. 3 år ( har også vore babyar). Det er fint om ein vaksen eller eldre søsken fylgjer dei minste borna.

Eiga gruppe for born frå ca. 3.kl.

Samlingane er mandag kl.17.30-18.15. Oppstart etter haustferien på skulen - pause i desember og januar - vidare kvar mandag til påske. Sjå eigen datoplan

Tilbake