Vangsnes sokneråd


Vangsnes sokneråd 2019 - 2023

 
Erlend Hanekam Leiar 416 34 981 erlend.hanekam@gmail.com
Laila Kristin Sætre Nestleiar/sekretær 950 89 916     
Laila Sunde Medl. fellesråd 918 65 399  
Arnhild Skjerven Holen Trusopplæring 913 69 302  
Varamedlemar      
Asbjørn Lidal Kasserar 993 62 864  
Marianne Lunde  Diakoni 482 19 130  
Marit Lovise Hanekam      
Trine Lise Gjerde      

Tilbake