Arnafjord sokneråd


Arnafjord sokneråd 2019 - 2023

 

 

Ola Engum

Leiar

97534827

ola.engum@sogn.no

Else Karin Nese

Nestleiar

90556043

 

Endre Nese

Skrivar/medl. fellesråd

41510401

 

Kari Johanna Bruland Dale

Kasserar

91343952

 

Varamedlemar      

Olav Dale

 

770 93 111

 

Magnhild Kristine Hauglum

 

917 29 665

 

Gjertrud Gudny Heggenes

 

941 34 058

 

Geir Chr. Simlenes Otterskred

 

400 81 634

 

Tilbake