FASTEAKSJONEN I VIK 2020


 

FASTEAKSJONEN 2020 I VIK

Det har hittil kome inn kr. 35.483.-

Dei innsamla pengane gjev tilgang til reint vatn for

177 menneske

TUSEN TAKK TIL ALLE GJEVARAR!

 

Tilbake