Vik sokneråd


VIK SOKNERÅD 2019 -2023

Namn Verv Tlf E-post
Reidunn Bolstad Leiar  905 33 581 reidunn.bolstad@vik.kommune.no
Per Olav Geithus Medl. st. Kyrkjestova 950 41 606  
Kari Haga Medl. Fellesråd 909 30 769  
Brit Eli Vassli Nestleiar/ vara st. Kyrkjestova 954 17 069  
Kårhild Melheim Rinde Skrivar 474 13 304  
Marit Iren Lunde Diakoniutval/tilst.koordinator 405 23 391  
Siri Margrete Finne Medl. st. Kyrkjestova 980 79 122  
Kjellaug Rivedal Varam. Fellesråd 926 14 380  
Karen Helene Bøhn Melhus Sokneprest  

 

Oddrun Time 1.Varamedl. 907 46 651  

                                                                               

 

                                               

Tilbake