Medlemer i Fellesrådet


Vik kyrkjelege fellesråd 2019 - 2023

 

 

Leif Eikeland Leiar 908 68 520 leif.eikeland@vikorsta.no
Laila Sunde Nestleiar 918 65 399  
Rolf-Arne Olsen   975 96 903  
Endre Nese   415 10 401  
Kari Haga   909 30 769  
Geir Sørebø Prest 957 29 172  
Ingvar Vangsnes Sakshandsamar og sekretær 479 77 806 ingvar.vangsnes@vik.kommune.no

 

Tilbake