Medlemer i Fellesrådet


Vik kyrkjelege fellesråd 2019 - 2023

 

 

Leif Eikeland Leiar 908 68 520  
Laila Sunde Nestleiar 918 65 399  
Rolf-Arne Olsen   975 96 903  
Endre Nese   415 10 401  
Kari Haga   909 30 769  
Karen Helene Bøhn Melhus Prest 468 89 980  
Marit Johanne Andersen Sakshandsamar og sekretær 479 77 806 marit.johanne.andersen@vik.kommune.no

 

Tilbake