Vigsel


 

Dei som ynskjer å gifte seg i ei av kyrkjene i Vik, må ta kontaktakt med kyrkjekontoret i Vik
kommune for å avtale til for vigsel. Først må dei i god tid, ta kontakt med folkeregisteret for å få utført ei prøving/attest.
I kontakten med kyrkja, ka de nytte det skjemaet som de finn i lenkja nedanfor:
Skjema vigsel

 

Tilbake