KYRKJEKONTORET OPE IGJEN


VIK KYRKJEKONTOR ER OPE IGJEN FRÅ 3.JUNI

 

Kommunehuset vart opna igjen for besøkande frå 3.juni.

Kyrkjekontoret har ope mandag - torsdag kl.10-15.

Kontoret ligg i andre etasje. Førebels er det greitt om ein kan avtale besøket på førehand,

då vi lyt fylgje smittevernreglar.

I juni månad er det kyrkjeverje Ingvar Vangsnes som er å treffe. Vangsnes har ferie veke 28-31.

Vi har også vikarprest Egil Reindal på plass tlf. 477 03 474.

Kyrkjelydssekretær Kirsti Jelle Hopperstad har ferie i juni og er tilbake  2.juli

Tilbake