Møter og saker
Medlemer i Vangsnes sokneråd

VANGSNES SOKNERÅD 2016-2019

Erlend Hanekam Leiar 416 34 981 erlend.hanekam@gmail.com
Laila Sunde Fellesr.repr. 918 65 399 sognalaila@gmail.com
Asbjørn Lidal Vararepr. fellesr. 993 62 864 asbjorn.lidal@sognekraft.no
Elsa Annie Haugnes Fosse   971 41 478 elsahfosse@hotmail.com
Ola Kvalvik   906 04 912 olakval@online.no
Arnhild Solveig Skjerven Holen   913 69 302 arvid.holen@sognapost.no
Jostein Skutlaberg Sokneprest 977 72 681 jostein.skutlaberg@vik.kommune.no
Lillian Tistel 1.varamedlem 907 37 804 lillian.tistel@hotmail.com
       

 

Innkalling 25.11.15
Møtebok 25.11.15
Møtebok 29.09.15
Innkalling vangsnes sokneråad 25.aug.
Møtebok 25.08.15
Innkalling møte Vangsnes 02.06 2015
Referat frå møtet 2. juni2015
møteref.27.04.15
Årsmøte for 2014
årsmelding 2014 - Vangsnes
Innkalling møte Vangsnes 23.02.2015
Møtereferat Vangsnes 23. feb.
Innkalling s..møte vangsnes 19.01
Referat frå s.møte på Vangsnes 19. jan 2015
Innkalling Vik sokneeråd 2. des.
Referat frå s.møte på Vangsnes02.14.12.2014
Innkalling Vangsnes 4. november
Referat frå møte 4. nov. 2014
innk. vangsnes sråd 30. sept.. 2014
Møtereferat 30.09.14.
innk. vangsnes sråd 26. aug. 2014
Møtereferat 26.08.14. Vangsnes
Innkalling Vangsnes sokneråd 03062014
møtereferat 3. juni 2014
Referat frå Vangsnes sokneråd 18.03.2014

Referat frå soknerådsmøtet 18. mars

Les meir...

Referat frå møtet 27.01.2014

Referat frå soknerådsmøtet 27. jan.

Les meir...

Årsmelding Vangsnes sokneråd