Vik kyrkjelege fellesråd > Menysider > Sokneråd og Fellesråd > Fresvik
Møter og saker
Medlemer i Fresvik sokneråd

Fresvik sokneråd 2016 -2019

Namn Verv Tlf E-post
Anita Høydal Leiar 975 37 879 anita.hoydal@vik.kommune.no
Nann Ingunn Simlenes Fellesr. repr. 415 70 815 simlenes@hotmail.com
Dagfinn Flæte Nestl./v. fellesr. 907 76 441  
Sigmund Hauglum Kasserar 954 68 212 sigmund.hauglum@hotmail.no
John Bøthun Skrivar 911 92 493 john@fresvik.no
Michelle Bøthun Smedegård Diakoniutv./Trusoppl. 954 61 437 fresdola.91@hotmail.com
Jostein Skutlaberg Sokneprest 977 72 681 jostein.skutlaberg@vik.kommune.no
Hildegunn Mårstig Tretteteig 1.varamedlem 991 04 225 jarle.tretteteig@sogn.no

 

Årsmøte 2016
Årsmelding 2016
Innkalling 15.01.15
Møtebok 15.01.15
Møtebok 26.05.14
Møtebok 19.03.14

Referat frå soknerådsmøtet19. mars

Les meir...

Årsmøte 2013

Referat frå årsmøtet i Fresvik sokneråd

Les meir...

Møtebok 14.01.14

Referat frå soknrådsmøtet 14. jan.

Les meir...