Vik kyrkjelege fellesråd > Menysider > Sokneråd og Fellesråd > Arnafjord
Møter og saker
Medlemer i Arnafjord sokneråd

ARNAFJORD SOKNERÅD 2016 - 2019

Namn Verv Tlf E-post
Camilla Zweidorff Hove Leiar/ Trusopl.utv. 957 39 867 camzhove@online.no
Ola Engum Nestl./ Fellesr. repr. 975 34 827 ola.engum@sogn.no
Endre Nese V. fellesr./diakoniutv. 415 10 401 endre.nese@sogn.no
Jostein Skutlaberg Sokneprest 977 72 681 jostein.skutlaberg@vik.kommune.no
Else Karin Sætre 1.varamedl. 905 56 043  
       

 

Møtebok 05.02.17
Møtebok 13.11.16
Møtebok 31.08.16
Møtebok 04.05.16
Årsmøte for 2015
Møtebok 17.02.16
Årsmøte for 2014
Møtebok 17.11.15
Møtebok 22.10.15
Møtebok 13.04.15
Møtebok 25.01.15
Møtereferat Arnafjord oktober 2014
Referat frå møtet 06.04.2014

Referat frå soknerådet sitt møte 6. april 2014

Les meir...

Årsmøtet i Arnafjord sokneråd

Referat frå årsmøtet

Les meir...

Referat 11.02.2014

Her referatet frå møtet 11. februar

Les meir...